Odesílání kontaktní informace v e-mailu

Detaily kontaktu můžete poslat dalším osobám v e-mailu. Informace je odeslána jako soubor elektronické vizitky (vCard), který je připojen ke zprávě.

 

Pro odeslání kontaktní informace v e-mailu proveďte toto:

  1. V e-mailové aplikaci začněte vytvářet novou zprávu.

  2. V Kontaktech Nokia Ovi Suite vyberte kontakt, jehož informace chcete odeslat.

  3. Přetáhněte kontakt do nového e-mailu.

  4. Vyberte příjemce e-mailu a odešlete jej.

Odesílání kontaktní informace v e-mailu