Zobrazení a filtrování kontaktů

Po otevření Kontaktů se zobrazí vaše kontakty uložené v Nokia Ovi Suite seřazené podle abecedy. V oblasti obsahu je otevřen první kontakt ze seznamu. Další informace o řazení kontaktů, viz Řazení kontaktů.

Ovi Nokia Help info Zobrazení a filtrování kontaktů Poznámka:

Při příštím otevření Kontaktů bude v oblasti obsahu zobrazen kontakt, který byl naposledy prohlížený při zavření Kontaktů. Stejné pravidlo se použije i například tehdy, když otevřete funkci Zprávy v aplikaci Nokia Ovi Suite a poté se vrátíte do Kontaktů.

 

Ve volbách synchronizace můžete zvolit, zda budou automaticky synchronizovány kontakty mezi vaším přístrojem a Nokia Ovi Suite. Pokud jsou synchronizovány, můžete zobrazit všechny své kontakty z jednoho umístění. Další informace o synchronizování kontaktů, viz O synchronizování kontaktů.

Ovi Nokia Help info Zobrazení a filtrování kontaktů Poznámka:

Pokud synchronizujete kontakty mezi přístrojem a Nokia Ovi Suite, kontakty z přístroje jsou ukládány v Nokia Ovi Suite. Jestliže synchronizujete kontakty z jiného přístroje s Nokia Ovi Suite, kontakty z prvního přístroje jsou rovněž synchronizovány do aktuálně připojeného přístroje.

 

Zobrazení kontaktů z přístroje

Pro zvolení kontaktů uložených v přístroji zvolte v oblasti přístroje Vše. Zobrazí se seznam kontaktů v přístroji. První kontakt v seznamu bude otevřen.

Pokud máte připojeno více přístrojů, vyberte další přístroj v oblasti volby přístrojů a zobrazí se kontakty z tohoto přístroje. Je otevřen první kontakt v seznamu.

Filtrování kontaktů

Vyfiltrováním seznamu aktuálně zobrazených kontaktů v oblasti objektů můžete vyhledat a zobrazit konkrétní kontakt. Začněte psát jméno (jméno nebo příjmení) kontaktu, telefonní číslo nebo e-mailovou adresu do pole pod oblastí objektů. V této oblasti se začnou zobrazovat kontakty, které vyhovují zadávanému textu. Chcete-li vymazat pole filtru kontaktů, klepněte na Smazat.

Zobrazení a filtrování kontaktů