Přehled Kontaktů

V Kontaktech můžete provádět následující:

  • Zobrazit a upravit kontakty v počítači a přístroji.

  • Synchronizovat kontakty mezi přístrojem, Nokia Ovi Suite a softwarem, který používáte v počítači pro kalendář a e-mail.

  • Přesouvat kontakty mezi počítačem a přístrojem jejich přetažením z jednoho úložiště do druhého.

 

Další informace o podporovaném PC softwaru pro kalendář a e-maily, viz Systémové požadavky.

Ovi Nokia Help info Přehled Kontaktů Poznámka:

Pokud jste před používáním Kontaktů přenášeli hudební skladby chráněné proti kopírování, přepněte USB režim přístroje zpět na režim Nokia Ovi Suite (nebo PC Suite). Podrobnější informace o volbě režimu USB najdete v uživatelské příručce k přístroji.

Některé modely přístrojů nepodporují všechny funkce Nokia Ovi Suite. To znamená, že některé funkce popsané v této nápovědě nemusí být k dispozici pro vámi používaný model přístroje.

Viz také:

Otevírání kontaktů

Zobrazení a filtrování kontaktů

Vytvoření kontaktů

Úpravy kontaktů

Řazení kontaktů

Ukládání kontaktů do skupin

Odstranění a obnovení kontaktů

Odesílání kontaktní informace v e-mailu

Odesílání textové zprávy kontaktům

Synchronizace kontaktů

Přehled Kontaktů