Otevírání Kontaktů

Pro otevření Kontaktů klepněte v horním navigačním panelu balíku Nokia Ovi Suite na Kontakty. Po otevření Kontaktů se zobrazí vaše kontakty uložené v počítači seřazené podle abecedy.

Pro zvolení kontaktů uložených v přístroji zvolte v oblasti přístroje Vše. Další informace o zobrazení kontaktů, viz Zobrazení a filtrování kontaktů.

Ovi Nokia Help info Otevírání Kontaktů Poznámka:

Pokud obnovujete obsah přístroje, oblast přístroje je ve všech zobrazeních Nokia Ovi Suite zavřena, aby se předešlo problémům s funkčností přístroje při probíhajícím obnovování ze zálohy.

Otevírání Kontaktů