Přidávání hudby z počítače

Při přidávání hudby z počítače máte tyto možnosti:

  • Můžete přidat požadované skladby nebo složky ze svého počítače.

  • Můžete přidat sledované složky, které Nokia Ovi Suite pravidelně kontroluje, zda neobsahují nové skladby, a automaticky je přidává do hudební sbírky. Tyto složky mohou být pouze na místních pevných discích počítače, nikoli na externím pevném disku nebo na síťové jednotce. Složka Má hudba v počítači je automaticky přidána do seznamu sledovaných složek. Kontrolování se provádí, jen když je spuštěna aplikace Nokia Ovi Suite.

 

Postup přidání skladeb nebo složek do hudební sbírky:

  1. Zvolte Soubor > Přidat soubory do sbírky nebo Soubor > Přidat složku do sbírky.

  2. Vyhledejte skladby nebo složku, kterou chcete přidat do své hudební sbírky.

  3. Klepněte na tlačítko OK.

 

Postup přidání nebo odebrání sledovaných složek do/z hudební sbírky:

  1. Vyberte Soubor > Přidat sledované složky.

  2. Vyberte složky v počítači, které obsahují vaši hudbu. V případě potřeby zrušte označení složek s hudbou, kterou nechcete do Nokia Ovi Suite přidat. Klepnutím na Přidat složku přidejte hudební složku, která není uvedena.

  3. Klepněte na tlačítko OK.

 

Ovi Nokia Help tip Přidávání hudby z počítače Tip:

Sledované složky je možné zobrazit a upravit rovněž v menu Nástroje > Možnosti > Hudba.

 

Viz také:

Formáty audio souborů

Odstranění hudby

Přidávání hudby z počítače