Přehrávání hudby

S Hudbou můžete přehrávat skladby z hudební sbírky v počítači. Můžete přehrávat skladby zvoleného interpreta, z vybraného alba nebo z vytvořeného seznamu skladeb.

Další informace o zobrazení hudebních skladeb v počítači nebo v přístroji, viz Procházení hudbou.

Postup přehrávání hudby z hudební sbírky:

  1. V oblasti navigace zvolte Hudební knihovna. V oblasti objektů jsou zobrazena všechna alba a všichni interpreti z vaší hudební sbírky.

  2. Klepnutím na tlačítka v horní části oblasti objektů přepínáte mezi režimem interpretů a alb.

  3. Chcete-li přehrávat skladby podle zvoleného interpreta nebo specifického alba, vyberte interpreta nebo název alba v oblasti objektů.

  4. Přehrávání zahájíte poklepáním na skladbu v oblasti obsahu. Po dokončení zvolené skladby přehrávání pokračuje další skladbou v oblasti obsahu.

 

Ovi Nokia Help tip Přehrávání hudby Tip:

Můžete rovněž přehrávat seznam skladeb ve vaší hudební sbírce. Z tohoto důvodu klepněte v oblasti navigace na požadovaný název seznamu skladeb. Jsou-li v oblasti obsahu zobrazeny skladby obsažené v seznamu skladeb, můžete zahájit přehrávání seznamu skladeb poklepáním na skladbu.

 

Náhodné přehrávání hudby

Pro získání osvěžujícího zážitku z poslechu hudby můžete využít náhodného přehrávání hudby. To znamená, že hudba je přehrávána v náhodně voleném pořadí skladeb. Při přehrávání hudby zvolte Upravit > Náhodné přehrávání pro zapnutí náhodného přehrávání hudby. Od následující skladby uslyšíte skladby v náhodném pořadí. Můžete zvolit náhodné přehrávání jen u jednoho alba nebo zvolením Hudební knihovna pro veškerou hudbu.

Ovládání přehrávání

Chcete-li používat ovládací prvky přehrávače (například pro upravení hlasitosti přehrávání nebo přeskočení na předchozí či další skladbu), použijte tlačítka v oblasti přehrávače v pravém dolním rohu Nokia Ovi Suite. Je rovněž zobrazen čas přehrávání, ve kterém můžete zjistit délku skladby a uplynulý a zbývající čas přehrávání. Více informací, viz Ovládání přehrávání.

Ovi Nokia Help tip Přehrávání hudby Tip:

V průběhu přehrávání hudby můžete dvakrát klepnout na obrázek alba v oblasti přehrávače. Tím se zobrazí obsah vaší hudební sbírky v režimu alba a aktuálně přehrávaná skladba bude zvýrazněná.

Ovi Nokia Help info Přehrávání hudby Poznámka:

Pokud začnete přehrávat videoklip v průběhu poslechu hudby, přehrávání hudby bude automaticky přerušeno.

Máte-li problémy s přehráváním hudebních skladeb, možná nemáte odpovídající licence DRM. Další informace, viz Obnovování licence k hudbě po aktualizování softwaru přístroje.

Přehrávání hudby