Ovládání přehrávání

V oblasti přehrávače v pravém dolním rohu Nokia Ovi Suite je zobrazena právě přehrávaná skladba. Najdete zde rovněž všechna ovládací tlačítka potřebná pro přehrávání hudby. Informace o ovládacích tlačítkách najdete v následující tabulce.

Ovládací tlačítka přehrávání:

 

Tlačítko:

Akce:

Ovi Nokia pause Ovládání přehrávání

Klepnutím na toto tlačítko přerušíte přehrávání v aktuální pozici skladby. Případně můžete poklepat na přehrávanou skladbu v oblasti obsahu.

Ovi Nokia play Ovládání přehrávání

Klepnutím na toto tlačítko obnovíte přehrávání poté, co jste předtím pozastavili přehrávání.

Ovi Nokia slider Ovládání přehrávání

Přetažením posuvníku vlevo nebo vpravo změníte místo přehrávání aktuálně přehrávané skladby.

Zobrazení času přehrávání vedle posuvníku ukazuje délku skladby, uplynulý a zbývající čas přehrávání. Pro přepínání mezi těmito časy klepněte na zobrazení času.

Ovi Nokia previous Ovládání přehrávání

Klepnutím na toto tlačítko přeskočíte na začátek aktuálně přehrávané skladby.

Poklepáním na toto tlačítko přeskočíte na předchozí skladbu.

Podržením stisknutého tlačítka posunete místo přehrávání aktuální skladby zpět.

Ovi Nokia next Ovládání přehrávání

Klepnutím na toto tlačítko přeskočíte na další skladbu.

Podržením stisknutého tlačítka posunete místo přehrávání aktuální skladby vpřed.

Ovi Nokia volume Ovládání přehrávání

Přetažením posuvníku nahoru nebo dolů upravujete hlasitost přehrávání.

Klepnutím na toto tlačítko vypnete zvuk přehrávání.

 

Ovládání přehrávání