Procházení hudbou

Procházení hudbou v počítači

Po otevření Hudby je zvolena Hudební knihovna a v oblasti obsahu jsou zobrazeny všechny skladby z hudební sbírky v počítači. Skladby jsou zobrazeny podle jména interpreta nebo názvu alba, v závislosti na režimu vybraném v oblasti objektů. Klepnutím na tlačítka v horní části oblasti objektů přepínáte mezi oběma režimy:

  • Zvolíte-li režim interpretů, můžete klepnout na jméno interpreta pro zobrazení všech skladeb tohoto interpreta uspořádaných v albech.

  • V režimu alba můžete klepnout na název alba pro zobrazení všech skladeb v tomto albu.

 

Chcete-li zobrazit nejnovější hudbu ve své hudební sbírce, označte v oblasti navigace skupinu Nově přidané. Tato inteligentní skupina obsahuje veškerou hudbu, která byla přidaná do vaší hudební sbírky v Nokia Ovi Suite v průběhu posledních dvou týdnů. Hudbu jste mohli například stáhnout online, zkopírovat ji ze svého přístroje nebo ji přidat ze zvolené složky ve svém počítači. Upozorňujeme, že obsah inteligentní skupiny je aktualizován automaticky a že inteligentní skupinu nemůžete přejmenovat, upravit nebo odstranit.

Procházení hudbou v přístroji

Pro zobrazení skladeb uložených v přístroji zvolte v oblasti přístroje Hudební knihovna. V oblasti objektů uvidíte interprety nebo alba a v oblasti obsahu skladby. Pro obnovení zobrazení označte v oblasti přístroje Hudební knihovna a stiskněte F5.

Pokud se zobrazí chybová zpráva, že selhalo čtení skladeb, mohlo dojít k selhání instalace ovladače WPD pro přístroj. Podívejte se na instrukce v sekci Řešení problémů s procházením a kopírováním hudby.

 

Ovi Nokia Help info Procházení hudbou Poznámka:

Pokud obnovujete obsah přístroje, oblast přístroje je ve všech zobrazeních Nokia Ovi Suite zavřena, aby se předešlo problémům s funkčností přístroje při probíhajícím obnovování ze zálohy.

Nemůžete-li najít konkrétního interpreta nebo určité album ve své hudební sbírce, odpojte přístroj od počítače a obnovte hudební knihovnu přístroje. Poté znovu připojte přístroj k počítači.

Ovi Nokia Help tip Procházení hudbou Tipy:

Číslice zobrazená za skupinou nebo názvem seznamu skladeb v oblasti navigace indikuje počet skladeb ve skupině nebo seznamu skladeb.

Chcete-li zkontrolovat délku skladby, označte požadovanou skladbu v oblasti obsahu. Délka skladby se zobrazí za názvem skladby.

 

Viz také:

Přidávání hudby z počítače

Filtrování hudby

Procházení hudbou