Přehled Hudby

S Hudbou v Nokia Ovi Suite můžete kopírovat hudbu mezi přístrojem Nokia a počítačem, přehrávat hudbu z počítače a objevovat a kupovat novou hudbu.

Kromě hudební sbírky v počítači můžete zobrazit hudební sbírky v mobilním přístroji, který je připojen k počítači. V oblasti přístroje je zobrazen aktuálně připojený přístroj a stav probíhajících aktivit.

Ovi Nokia Help info Přehled Hudby Poznámka:

Některé modely přístrojů nepodporují všechny funkce Nokia Ovi Suite. To znamená, že některé funkce popsané v této nápovědě nemusí být k dispozici pro vámi používaný model přístroje.

 

Viz také:

Otevírání Hudby

Procházení hudbou

Formáty audio souborů

Ochrana proti kopírování a DRM licence

 

Přehled Hudby