Otevírání Hudby

Pro otevření Hudby použijte jeden z následujících způsobů:

  • V Domovském zobrazení Nokia Ovi Suite klepněte na oblast Hudby.

  • V horním navigačním panelu Nokia Ovi Suite klepněte na ikonu Hudba.

  • V menu zvolte Zobrazení > Jdi na > Hudba.

 

Po otevření Hudby se v oblasti objektů zobrazí všechna alba nebo všichni interpreti a v oblasti obsahu se zobrazí všechny skladby z hudební sbírky v počítači. Skladby jsou zobrazeny podle jména interpreta nebo názvu alba, v závislosti na vybraném režimu. Klepnutím na tlačítka v horní části oblasti objektů přepínáte mezi oběma režimy. Poklepáním na skladbu ji můžete přehrát.

Při prvním otevření Hudby vaše hudební sbírka obsahuje veškerou hudbu ze složky Má hudba v počítači. Ukládáte-li hudbu do jiných složek počítače, můžete přidat tyto složky jako sledované složky. Podrobné informace o této operaci, viz Přidávání hudby z počítače.

Pro zobrazení hudby uložené v přístroji zvolte v oblasti přístroje Hudební knihovna.

Ovi Nokia Help info Otevírání Hudby Poznámka:

Pokud obnovujete obsah přístroje, oblast přístroje je ve všech zobrazeních Nokia Ovi Suite zavřena, aby se předešlo problémům s funkčností přístroje při probíhajícím obnovování ze zálohy.

 

Další informace o zobrazení hudebních skladeb, viz Procházení hudbou.

Upozorňujeme, že skladby musí být v audio formátu podporovaném aplikací Nokia Ovi Suite. Další informace, viz Formáty audio souborů.

Otevírání Hudby