Ochrana proti kopírování a DRM licence

Chcete-li přehrávat skladby chráněné proti kopírování v hudební sbírce nebo je přenášet do mobilního přístroje, musíte mít licenci. Pokud skladba nemá licenci, můžete se připojit online a stáhnout či koupit ji v Ovi Hudbě.

Ovi Hudba podporuje pouze licence DRM (Digital Rights Management) ve formátu Windows Media (WM DRM). DRM licence upravují používání digitálního obsahu.

Ovi Nokia Help info Ochrana proti kopírování a DRM licence Poznámka:

Abyste mohli přehrávat a přenášet obsah chráněný proti kopírování, musí být váš počítač autorizovaný. K tomu většinou dojde, pokud jste koupili nebo přehrávali obsah chráněný proti kopírování v aplikaci Nokia Ovi Player nebo nějaké jiné aplikaci.

 

Když přenášíte skladbu chráněnou proti kopírování z počítače do mobilního přístroje, licence, která umožní přehrávání skladby v mobilním přístroji, se vygeneruje v počítači nebo stáhne z hudebního obchodu, ve kterém jste skladbu koupili. Tato licence je poté přenesena společně se skladbou. Některé skladby mohou mít pouze omezený počet přenosů. Pokud skladba nemá dostatečný počet oprávnění přenosu, budete muset před zahájením přenosu skladby do mobilního přístroje získat novou licenci z hudebního obchodu.

Ovi Nokia Help info Ochrana proti kopírování a DRM licence Poznámka:

Při kopírování hudby mezi vaším přístrojem a počítačem se doporučuje používat připojení USB kabelem a, v závislosti na používaném modelu přístroje, používat režim Nokia Ovi Suite nebo PC Suite, vybere-li jej váš přístroj automaticky. Nebo budete muset zvolit režim přenosu médií. DRM licence, které jsou vyžadované pro přehrávání skladeb chráněných proti kopírování, jsou přeneseny společně se skladbami. Přenos hudby přes Bluetooth připojení je pomalejší a nejsou při něm přeneseny DRM licence pro vaše skladby. V takovém případě při příštím přehrávání skladeb v přístroji budou DRM licence ověřeny přes mobilní síť.

Máte-li problémy s přehráváním hudebních skladeb, možná nemáte odpovídající licence DRM. Další informace, viz Obnovování licence k hudbě po aktualizování softwaru přístroje.

 

Viz také:

Stahování hudby online

Ochrana proti kopírování a DRM licence