Formáty audio souborů

Nokia Ovi Suite podporuje následující formáty audio souborů. Soubory v těchto formátech můžete přehrávat a přenášet mezi přístrojem a počítačem.

 

Ovi Nokia Help info Formáty audio souborů Poznámka:

Některé hudební aplikace používají příponu souboru mp3 pro hudební skladby kódované MPEG Layer 2. MPEG Layer 2 není podporován, takže tyto skladby nelze přehrávat.

Formáty audio souborů