Filtrování hudby

Při zobrazování hudby uložené v počítači nebo v přístroji můžete filtrovat interprety nebo alba aktuálně zobrazené v oblasti objektů, a snadno tak vyhledat požadovanou položku. Klepnutím na tlačítka v horní části oblasti objektů přepínáte mezi režimem interpretů a alb. Interpreti nebo alba obsahující filtrovaný text se zobrazí v oblasti objektů.

Postup filtrování alb nebo interpretů:

 1. Chcete-li filtrovat hudbu uloženou v počítači, vyberte v oblasti navigace Hudební knihovna.
  NEBO
  Pro filtrování pouze hudby, která byla do Nokia Ovi Suite přidaná v průběhu posledních dvou týdnů, zvolte v oblasti navigace inteligentní skupinu Nově přidané.
  NEBO
  Pro filtrování hudby v přístroji zvolte v oblasti přístroje Hudební knihovna.

 2. Do pole pod oblastí objektů začněte zadávat jméno interpreta (jméno nebo příjmení) nebo název alba. Filtrování se zahájí okamžitě a v oblasti objektů se zobrazí seznam interpretů nebo alb odpovídajících zadávanému textu.

 3. Chcete-li vymazat pole filtru, klepněte na Smazat.

 

Ovi Nokia Help info Filtrování hudby Poznámka:

Pokud žádný název alba nebo jméno interpreta neobsahuje filtrovaný text, oblast objektů je prázdná.

Filtrování hudby