Zobrazení a vytvoření seznamů skladeb

Zobrazení obsahu seznamu skladeb

V oblasti navigace můžete vidět všechny své seznamy skladeb. Číslice zobrazená za názvem seznamu skladeb indikuje počet skladeb, které patří do seznamu skladeb.

Chcete-li zobrazit obsah seznamu skladeb, klepněte v oblasti navigace na název seznamu skladeb. Poté uvidíte následující informace o seznamu skladeb:

 • Souhrn seznamu skladeb (počet skladeb, celková délka skladeb, velikost seznamu skladeb),

 • Název skladby, interpreta a alba pro všechny skladby náležící do seznamu skladeb;

 • Délku jednotlivých skladeb.

 

Postup vytvoření seznamu skladeb:

 1. V oblasti navigace klepněte na Hudební knihovnu. V oblasti objektů se zobrazí všechna alba nebo všichni interpreti a v oblasti obsahu se zobrazí všechny skladby z hudební sbírky v počítači.

 2. Klepněte na tlačítko Interpreti nebo Alba nad oblastí objektů v závislosti na tom, zda chcete do seznamu skladeb přidat všechny skladby od určitého interpreta nebo z alba. V oblasti objektů označte požadovaného interpreta nebo název alba.
  NEBO
  V oblasti obsahu označte skladby, které chcete přidat do nového seznamu skladeb.

 3. Přetáhněte označené položky přes tlačítko Vytvořit seznam skladeb v oblasti navigace. Tím se vytvoří seznam skladeb s výchozím názvem.

 4. Zadejte název seznamu skladeb.

 5. Stisknutím klávesy Enter potvrďte nový název seznamu skladeb.

 

Ovi Nokia Help tip Zobrazení a vytvoření seznamů skladeb Tipy:

Při vytváření seznamu skladeb můžete klepnout pravým tlačítkem myši na označené skladby a zvolit Přidat do seznamu skladeb > Nový seznam skladeb nebo existující seznam skladeb.

Pokud později chcete přejmenovat seznam skladeb, označte název seznamu skladeb v oblasti navigace a vyberte Upravit > Přejmenovat.

 

Informace o dalších úpravách seznamů skladeb, viz Organizování seznamů skladeb. Informace o kopírování hudby do mobilního přístroje, viz Kopírování hudby do přístroje.

Viz také:

Procházení hudbou

Zobrazení a vytvoření seznamů skladeb