Organizování seznamů skladeb

Seznamy skladeb můžete upravit takto:

 • Přidat skladby do seznamu skladeb.

 • Odebrat skladby ze seznamu skladeb.

 • Změnit pořadí skladeb v seznamu skladeb.

 • Odstranit seznam skladeb.

 

Skladby, interprety nebo alba lze do seznamu přidat jedním z následujících způsobů:

 • Přetáhněte skladbu, interpreta nebo album do seznamu skladeb v oblasti navigace.

 • Klepněte pravým tlačítkem na skladby, které chcete přidat do seznamu skladeb, zvolte Přidat do seznamu skladeb a vyberte název seznamu skladeb, do kterého chcete přidat skladby.

 

Postup odebrání skladeb ze seznamu skladeb:

 1. V navigační oblasti klepněte na název seznamu skladeb. V oblasti obsahu se zobrazí skladby obsažené v seznamu skladeb.

 2. Zvýrazněte jednu nebo více skladeb, které chcete odebrat ze seznamu skladeb.

 3. Zvolte Upravit > Odebrat z tohoto seznamu skladeb.

 4. Potvrďte odebrání. Upozorňujeme, že hudební soubory nejsou odstraněny z počítače.

 

Postup změny pořadí skladeb v seznamu skladeb:

 1. V navigační oblasti klepněte na název seznamu skladeb. V oblasti obsahu se zobrazí skladby obsažené v seznamu skladeb.

 2. Přetáhněte jednu nebo několik skladeb na nové místo v seznamu.

 

Postup odstranění seznamu skladeb:

 1. Označte název seznamu skladeb v oblasti navigace a vyberte Upravit > Odstranit.

 2. Potvrďte odstranění. Skladby nejsou odstraněny z vaší hudební sbírky.

 

Ovi Nokia Help info Organizování seznamů skladeb Poznámka:

Seznamy skladeb v přístroji nemůžete upravovat. Další informace, viz Kopírování hudby do přístroje.

 

Viz také:

Zobrazení a vytvoření seznamů skladeb

Přidávání hudby z počítače

Organizování seznamů skladeb