Odstranění hudby

Můžete odstranit skladby z hudební sbírky ve vašem počítači a z vašeho přístroje. Při odstraňování hudby z hudební sbírky můžete rozhodnout, zda se skladby mají odstranit i z vašeho počítače. Pokud odstraníte skladbu z přístroje, je tato skladba odstraněna trvale.

Postup odstranění skladeb z hudební sbírky:

  1. V navigační oblasti vyberte položku Hudební knihovna nebo inteligentní skupinu Nově přidané. V oblasti obsahu uvidíte skladby.

  2. Vyberte jednu nebo více skladeb, které chcete odstranit.

  3. Klepněte pravým tlačítkem myši a zvolte Odstranit.

  4. Nokia Ovi Suite se zeptá, zda chcete odstranit skladby z počítače. Klepnutím na Ano odstraníte skladby z počítače, klepnutím na Ne zachováte skladby v počítači, ale odeberete je z hudební sbírky, nebo klepnutím na Zrušit ukončíte operaci bez provedení změn.

 

Postup odstranění skladeb z přístroje:

  1. V oblasti přístroje zvolte Hudební knihovna. V oblasti obsahu se zobrazí skladby z přístroje.

  2. Vyberte jednu nebo více skladeb, které chcete odstranit.

  3. Klepněte pravým tlačítkem myši a zvolte Odstranit.

  4. Potvrďte odstranění. Skladby jsou trvale odstraněny z přístroje.

 

Informace o odebrání skladeb ze seznamů skladeb a o odstranění seznamů skladeb, viz Organizování seznamů skladeb.

Odstranění hudby