Kopírování hudby z přístroje

Z přístroje do počítače můžete kopírovat zvolené skladby, celé album nebo seznam skladeb.

 

Ovi Nokia Help info Kopírování hudby z přístroje Poznámka:

Při kopírování hudby mezi vaším přístrojem a počítačem se doporučuje používat připojení USB kabelem a, v závislosti na používaném modelu přístroje, používat režim Nokia Ovi Suite nebo PC Suite, vybere-li jej váš přístroj automaticky. Nebo budete muset zvolit režim přenosu médií. DRM licence, které jsou vyžadované pro přehrávání skladeb chráněných proti kopírování, jsou přeneseny společně se skladbami. Přenos hudby přes Bluetooth připojení je pomalejší a nejsou při něm přeneseny DRM licence pro vaše skladby. V takovém případě při příštím přehrávání skladeb v přístroji budou DRM licence ověřeny přes mobilní síť.

Je-li zobrazena výzva k změně USB režimu v přístroji, je to proto, že kopírujete hudební skladby chráněné proto kopírování.

 

Postup kopírování hudby z přístroje do počítače:

  1. V oblasti přístroje zvolte Hudební knihovna. Uvidíte hudební sbírku v přístroji.

  2. Označte jednu nebo více skladeb nebo celé album.

  3. Vyberte Nástroje > Kopírovat do počítače.
    NEBO
    Klepněte pravým tlačítkem myši na výběr a zvolte
    Kopírovat do počítače.

 

Ovi Nokia Help tip Kopírování hudby z přístroje Tipy:

Můžete snadno zkopírovat veškerou hudbu ze svého přístroje do počítače. Z tohoto důvodu zvolte v oblasti přístroje Hudební knihovna a zvolte Nástroje > Kopírovat do počítače.

Chcete-li zkopírovat celý seznam skladeb, označte název seznamu skladeb v Hudební knihovně a zvolte Nástroje > Kopírovat do počítače. Upozorňujeme, že ze seznamu skladeb nelze kopírovat jednotlivé skladby.

Kopírování hudby z přístroje