Kopírování hudby do přístroje

Z počítače do přístroje můžete kopírovat zvolené skladby, celé album nebo seznam skladeb. Hudba je zkopírována do preferované paměti, která je definována v možnostech Nokia Ovi Suite. Ověřte, že používáte paměť s největším dostupným prostorem. Pro ověření nebo změnu právě používané paměti zvolte Nástroje > Možnosti. Zvolte kartu Moje přístroje a jako Preferovanou paměť nejlepší volbu.

Ovi Nokia Help info Kopírování hudby do přístroje Poznámka:

Při kopírování hudby mezi vaším přístrojem a počítačem se doporučuje používat připojení USB kabelem a, v závislosti na používaném modelu přístroje, používat režim Nokia Ovi Suite nebo PC Suite, vybere-li jej váš přístroj automaticky. Nebo budete muset zvolit režim přenosu médií. DRM licence, které jsou vyžadované pro přehrávání skladeb chráněných proti kopírování, jsou přeneseny společně se skladbami. Přenos hudby přes Bluetooth připojení je pomalejší a nejsou při něm přeneseny DRM licence pro vaše skladby. V takovém případě při příštím přehrávání skladeb v přístroji budou DRM licence ověřeny přes mobilní síť.

Je-li zobrazena výzva k změně USB režimu v přístroji, je to proto, že kopírujete hudební skladby chráněné proto kopírování.

Postup kopírování jednotlivých skladeb nebo alb do přístroje:

 1. V oblasti navigace zvolte Hudební knihovna. V oblasti objektů je uveden seznam všech interpretů nebo alb v hudební sbírce, v závislosti na zvoleném režimu.

 2. V oblasti objektů vyznačte požadovaného interpreta nebo album. V oblasti obsahu se zobrazí skladby tohoto interpreta nebo alba.

 3. V oblasti obsahu označte skladby, které chcete kopírovat do přístroje.

 4. Vyberte Nástroje > Kopírovat do přístroje.
  NEBO
  Přetáhněte skladby do přístroje zobrazeného v levém dolním rohu Nokia Ovi Suite.

 

Postup kopírování seznamu skladeb do přístroje:

 1. V oblasti navigace klepněte na požadovaný seznam skladeb.

 2. Chcete-li změnit pořadí skladeb v seznamu skladeb, udělejte to před kopírováním seznamu skladeb do přístroje. Po zkopírování seznamu skladeb již pořadí skladeb nelze měnit.

 3. Vyberte Nástroje > Kopírovat do přístroje.
  NEBO
  Přetáhněte seznamy skladeb do přístroje zobrazeného v levém dolním rohu Nokia Ovi Suite.

 

Ovi Nokia Help info Kopírování hudby do přístroje Poznámka:

Abyste mohli vidět hudbu zkopírovanou do přístroje, budete muset obnovit hudební knihovnu přístroje.

 

Pokud se zobrazí chybová zpráva, že selhalo kopírování skladeb, mohlo dojít k selhání instalace ovladače WPD pro přístroj. Podívejte se na instrukce v sekci Řešení problémů s procházením a kopírováním hudby.

Ovi Nokia Help tip Kopírování hudby do přístroje Tip:

Hudbu můžete rovněž přetáhnout z Průzkumníka Windows do přístroje.

Kopírování hudby do přístroje