Zobrazení vlastností videoklipu

Chcete-li zobrazit podrobné informace o videoklipu, označte požadovaný videoklip v oblasti obsahu a otevřete Zobrazení > Vlastnosti. Otevře se dialogové okno Vlastnosti, ve kterém jsou zobrazeny tyto informace:

  • Název souboru.

  • Rozměry rámu videoklipu v pixelech.

  • Velikost souboru videoklipu.

  • Datum nahrání videoklipu.

  • Délka videoklipu.

 

Ovi Nokia Help tip Zobrazení vlastností videoklipu Tip:

V dialogovém okně Vlastnosti můžete přejmenovat videoklip. Chcete-li toto provést, klepněte do pole názvu souboru a napište nový název souboru. Klepnutím na tlačítko OK potvrďte nový název.

Zobrazení vlastností videoklipu