Zobrazení vlastností fotografií

Chcete-li zobrazit podrobné informace o fotografii, označte požadovanou fotografii v oblasti obsahu a otevřete Zobrazení > Vlastnosti. Otevře se dialogové okno Vlastnosti, ve kterém jsou zobrazeny tyto informace:

  • Název souboru.

  • Rozměry a velikost obrázkového souboru.

  • Datum vytvoření fotografie.

 

Ovi Nokia Help tip Zobrazení vlastností fotografie Tip:

V dialogovém okně Vlastnosti můžete přejmenovat fotografii. Chcete-li toto provést, klepněte do pole názvu souboru a napište nový název souboru. Klepnutím na tlačítko OK potvrďte nový název.

Zobrazení vlastností fotografie