Zobrazení fotografií a videoklipů

Postup zobrazení fotografií a videoklipů v Nokia Ovi Suite:

  1. Pokud ještě není aktivní zobrazení Fotografie, zvolte v panelu nástrojů Nokia Ovi Suite položku Fotografie.

  2. V navigační oblasti vyberte zobrazení nebo složku obsahující fotografie nebo videoklipy, které chcete vidět. Viz dále Zobrazení a složky v knihovně fotografií.

  3. V zobrazení miniatur vyberte fotografii nebo videoklip a nad oblastí obsahu zvolte ikonu Zobrazení jedné položky nebo Celoobrazovkové zobrazení.

    • V zobrazení jedné položky můžete používat šipky na obou stranách zobrazení pro pohyb vzad a před a tlačítka vpravo nahoře pro otočení fotografií. Při sledování videoklipů můžete rovněž zastavit přehrávání nebo posuvem ovladače pod videem přeskočit na libovolnou část videoklipu.

    • V celoobrazovkovém zobrazení můžete použít automaticky skrývaný panel nástrojů v horní části obrazovky pro procházení vzad nebo vpřed, pro zvětšení nebo zmenšení fotografií posuvníkem, pro otáčení položek nebo pro zavření celoobrazovkového zobrazení. Při sledování videoklipů můžete posuvem ovladače přeskočit na libovolnou část videoklipu.

 

Ovi Nokia Help tip Zobrazení fotografií a videoklipů Tip:

Poklepáním na fotografii nebo videoklip změníte zobrazení. Máte-li zvětšenou fotografii, můžete tažením fotografii posouvat.

 

Viz také:

Zobrazení a složky v knihovně fotografií

Přidání fotografií a videoklipů do knihovny fotografií

Zobrazení fotografií a videoklipů