Řešení problémů s přehráváním videa

Nelze-li přehrávat video, může to být jedním z následujících důvodů:

  • V počítači nemáte nainstalovány vhodné ovladače videa.

    • Postup řešení problému ve Windows XP: Zvolte Start > Nastavení > Ovládací panely. Dvakrát klepněte na Systém, klepněte na Hardware a na Správce zařízení. Klepnutím na znak ‘+’ otevřete stromovou strukturu Grafické adaptéry. Dvakrát klepněte na ovladač video adaptéru. Na kartě Obecné klepněte na Poradce při potížích.

    • Abyste mohli zkontrolovat stav ovladače ve Windows Vista a Windows 7, musíte mít oprávnění administrátora. Zvolte Start  > Ovládací panel. Zvolte Systém a Bezpečnost nebo Systém. V levém okně vyberte  Správce přístroje. Klepněte na šipku vedle Grafických adaptérů a dvakrát klepněte na adaptér. Na kartě Obecné uvidíte, zda ovladač pracuje správně.

Upozorňujeme, že výše uvedené cesty se mohou lišit podle nastavení systému.

Pokud je v prodejním balení počítače obsažen disk s instalacemi ovladačů, zkuste je přeinstalovat nebo vyhledejte aktualizované ovladače na webové stránce výrobce grafického adaptéru.

 

  • Nebyla nainstalována nejméně jedna požadovaná součást DirectX. Prohlédněte si pokyny k řešení problémů s DirectX v nápovědě operačního systému. Součásti DirectX je možné stáhnout z webové stránky firmy Microsoft.

  • Nemáte nainstalovaný odpovídající video hardware. Ověřte, že váš počítač splňuje systémové požadavky Nokia Ovi Suite. Vlastnosti systému počítače zobrazíte po klepnutí pravým tlačítkem na Tento počítač a zvolíte Vlastnosti.

  • Licence ke zvuku chybí nebo vypršela její platnost. Připojte přístroj k Nokia Ovi Suite a povolte zvuk ve videoklipu.

 

Než se znovu pokusíte přehrávat video, zkontrolujte tyto body a podle potřeby proveďte nápravu.

Viz také:

Podporované video a audio formáty

 

 

Řešení problémů s přehráváním videa