Vytváření alb

Můžete vytvořit alba například pro určitá témata nebo umístění. Alba jsou zásobníky, které vám pomáhají organizovat vaše fotografie a videoklipy, takže je můžete pohodlně prohlížet a snadno vyhledávat.

Postup vytvoření alba v knihovně fotografií:

  1. Klepnutím na Vytvořit album v navigační oblasti vytvoříte album do knihovny fotografií.
    Tím se do oblasti vytvoří album s výchozím názvem, například Nové album 1.

  2. Zadejte název alba. Název alba může obsahovat maximálně 35 znaků.

  3. Stisknutím klávesy Enter potvrďte nový název alba. Upozorňujeme, že všechny názvy alb musí být jedinečné.

  4. Přetáhněte jednu nebo několik fotografií nebo videoklipů z jiného alba do alba v knihovně fotografií nebo v přístroji.

 

Ovi Nokia Help tip Vytváření alb Tip:

Pro přidání fotografií a videoklipů do alba v knihovně fotografií můžete rovněž označit požadované soubory, klepnout pravým tlačítkem a zvolit Přidat do alba. Ze seznamu existujících alb vyberte album, do kterého chcete přidat fotografie a videoklipy, nebo klepněte na Nové album a vytvořte nové album, do kterého budou soubory přidány.

Chcete-li zjistit počet souborů v albu, označte název požadovaného alba v navigační oblasti nebo oblasti přístroje. Číslice zobrazená za názvem alba představuje počet souborů v albu.

Viz také:

Organizování alb

Vytváření alb