Přidání fotografií a videoklipů do knihovny fotografií

Pro přidání fotografií nebo videoklipů do knihovny fotografií máte tyto možnosti:

Sledované složky

Nokia Ovi Suite pravidelně kontroluje tyto složky, zda neobsahují nové fotografie nebo videoklipy, a automaticky je přidává do vaší knihovny fotografií.

Tyto složky mohou být pouze na místních pevných discích počítače, nikoli na externím pevném disku nebo na síťové jednotce. Kontrolování se provádí, jen když je spuštěna aplikace Nokia Ovi Suite.

Postup přidání nebo odebrání sledovaných složek:

  1. Vyberte Soubor > Přidat sledované složky.

  2. Vyberte složky v počítači, které obsahují fotografie a videoklipy. V případě potřeby zrušte označení složek s fotografiemi a videoklipy, které nechcete do Nokia Ovi Suite přidat. Klepnutím na Přidat složku přidejte složku s fotografiemi a videoklipy, která není uvedena.

  3. Klepněte na tlačítko OK.

 

 

Jiné způsoby přidání souborů do Nokia Ovi Suite:

  • Přetažením fotografií nebo videoklipů z Průzkumníku Windows nebo z plochy počítače do knihovny fotografií v Nokia Ovi Suite.

  • Zkopírováním fotografií nebo videoklipů z přístroje. Více informací, viz Kopírování fotografií a videoklipů.

  • Synchronizováním fotografií nebo videoklipů z přístroje do knihovny fotografií v Nokia Ovi Suite. Další informace, viz O synchronizování fotografií a videoklipů.

  • V zobrazení Fotografií vyberte Soubor > Přidat soubory do knihovny.

 

 

Ovi Nokia Help tip Přidání fotografií a videoklipů do knihovny fotografií Tip:

Sledované složky je možné zobrazit a upravit rovněž v menu Nástroje > Možnosti > Fotografie.

 

Viz také:

Upravení možností Fotografií

Odstraňování a obnovování fotografií a videoklipů

Přidání fotografií a videoklipů do knihovny fotografií