Odstraňování a obnovování fotografií a videoklipů

Soubory můžete odstranit z knihovny fotografií v Nokia Ovi Suite a z přístroje. Soubory odstraněné z knihovny fotografií můžete obnovit. Pokud odstraníte fotografii nebo videoklip z přístroje, soubor je odstraněn trvale a nemůžete jej obnovit pomocí Nokia Ovi Suite.

Postup odstranění fotografií nebo videoklipů z knihovny fotografií:

 1. V navigační oblasti označte skupinu Všechny nebo inteligentní skupinu Nově přidané. V oblasti obsahu uvidíte soubory obsažené ve skupině.

 2. Vyberte jeden nebo více souborů, které chcete odstranit.

 3. Klepněte pravým tlačítkem myši a zvolte Odstranit.

  • Klepnutím na Ano odstraníte soubory z počítače. Soubory jsou v počítači přesunuty do Koše. Odtud je můžete obnovit přetažením zpět do složky Všechny v zobrazení Fotografie.

  • Klepnutím na Ne ponecháte soubory v počítači, ale budou odstraněny ze zobrazení Fotografie. Soubory jsou ponechány v definované složce počítače, odkud je můžete obnovit přetažením zpět do složky Všechny v zobrazení Fotografie.

  • Nechcete-li dělat nic, klepněte na Zrušit.

 

Postup odstranění fotografií nebo videoklipů z alb knihovny fotografií:

 1. Označte album v oblasti navigace. V oblasti obsahu uvidíte soubory obsažené ve skupině.

 2. Vyberte jeden nebo více souborů, které chcete odstranit.

 3. Klepněte pravým tlačítkem myši a zvolte Odebrat z alba.

 

 

Informace o odebrání fotografií nebo videoklipů z alb a o odstranění alb, viz Organizování alb.

Odstraňování a obnovování fotografií a videoklipů