O synchronizování fotografií a videoklipů

Fotografie a videoklipy v mobilním přístroji můžete udržovat synchronizované s Nokia Ovi Suite kopírováním nových souborů z přístroje do knihovny fotografií v Nokia Ovi Suite. Dokonce i když přístroj ztratíte, veškeré fotografie a videoklipy budou bezpečně v Nokia Ovi Suite.

V Domovském zobrazení Nokia Ovi Suite snadno zobrazíte, kolik nových fotografií a videoklipů máte v přístroji připravených k synchronizaci do skupiny “Všechny” v knihovně fotografií Nokia Ovi Suite.

Ovi Nokia Help info O synchronizování fotografií a videoklipů Poznámka:

Pokud jste před synchronizováním fotografií nebo videoklipů přenášeli hudební skladby chráněné proti kopírování, přepněte režim USB přístroje zpět na režim Nokia Ovi Suite (nebo PC Suite). Podrobnější informace o volbě režimu USB najdete v uživatelské příručce k přístroji.

 

Chcete-li synchronizovat fotografie nebo videoklipy z přístroje do počítače manuálně, proveďte jednu z těchto operací:

  • V Domovském zobrazení Nokia Ovi Suite, klepněte v oblasti fotografií na Synchronizovat.

  • V zobrazení fotografií Nokia Ovi Suite klepněte v oblasti přístroje na Synchronizovat fotografie.

 

Automatická synchronizace

Fotografie a videoklipy můžete rovněž synchronizovat automaticky z přístroje do počítače při každém připojení přístroje k počítači. Z tohoto důvodu upravte možnosti synchronizace pro váš přístroj.

Postup automatické synchronizace fotografií a videoklipů:

  1. Zvolte Nástroje > Možnosti nebo klepněte pravým tlačítkem na obrázek přístroje a zvolte Možnosti pro [název přístroje].

  2. Otevřete Synchronizace přístroje a z rozevíracího menu vyberte přístroj, jehož možnosti chcete upravit. Pokud máte k počítači připojen pouze jeden přístroj, přístroj je zvolen automaticky.

  3. Ze seznamu objektů, které mají být synchronizovány, zvolte Fotografie, aby se po klepnutí na Synchronizovat vše zkopírovaly nové fotografie a videoklipy z přístroje do Nokia Ovi Suite. Rovněž vyberte možnost automatické synchronizace.

  4. Klepnutím na OK uložte provedené úpravy a zavřete dialog.

 

Viz také:

Upravení možností Fotografií

O synchronizování fotografií a videoklipů