Kopírování fotografií a videoklipů

Fotografie a videoklipy můžete kopírovat mezi připojeným přístrojem a knihovnou fotografií v Nokia Ovi Suite.

Postup kopírování fotografií nebo videoklipů z přístroje do knihovny fotografií:

  1. V oblasti přístroje v levém dolním rohu zobrazení Fotografie zvolte Všechny.

  2. Označte požadované soubory.

  3. Vyberte Nástroje > Kopírovat do počítače. Zvolené fotografie nebo videoklipy se zkopírují do skupiny “Všechny” v Nokia Ovi Suite.

 

Postup kopírování fotografií nebo videoklipů z knihovny fotografií do přístroje:

  1. V navigační oblasti zvolte skupinu “Všechny” nebo název alba.

  2. V zobrazení miniatur označte jeden nebo několik souborů.

  3. Vyberte Nástroje > Kopírovat do přístroje. Zvolené soubory jsou zkopírovány do přístroje, do skupiny “Všechny”.

 

Ovi Nokia Help info Kopírování fotografií a videoklipů Poznámka:

Při kopírování fotografií nebo videoklipů do přístroje ověřte, že používáte paměť s největším dostupným místem. Pro kontrolu nebo změnu preferované paměti vyberte Nástroje Možnosti a otevřete zobrazení Moje přístroje.

 

Viz také:

Přidání fotografií a videoklipů do knihovny fotografií

Kopírování fotografií a videoklipů