Upravení možností Fotografií

Chcete-li upravit možnosti Fotografií, zvolte Nástroje > Možnosti. Možnosti specifické pro Fotografie můžete zobrazit a upravit v kartách Synchronizace přístroje a Fotografie.

Definování možností synchronizace pro fotografie

Otevřete kartu Synchronizace přístroje a z rozvíracího menu vyberte přístroj, jehož možnosti chcete upravit. Pokud máte k počítači připojen pouze jeden přístroj, přístroj je zvolen automaticky. Ze seznamu objektů, které mají být synchronizovány, zvolte Fotografie, aby se po klepnutí na Synchronizovat vše zkopírovaly nové fotografie nebo videoklipy z přístroje do Nokia Ovi Suite. Chcete-li automaticky synchronizovat při každém připojení přístroje k počítači, označte zaškrtávací pole ve spodní části okna. Další informace, viz O synchronizování fotografií a videoklipů.

Výběr složky pro fotografie a videoklipy

Otevřete kartu Fotografie a vyberte umístění pro své fotografie a videoklipy. Chcete-li změnit stávající umístění, klepněte na Změnit.

Přidání a odebrání sledovaných složek

Otevřete kartu Fotografie, abyste mohli přidat a odebrat sledované složky. Ty Nokia Ovi Suite pravidelně kontroluje, zda neobsahují nové soubory, a automaticky je přidává do knihovny fotografií. Další informace, viz Přidání fotografií a videoklipů do knihovny fotografií.

Upravení možností Fotografií