Přehled Fotografií

Ve Fotografiích můžete provádět následující:

  • Zobrazit fotografie a videoklipy uložené v přístroji a v knihovně fotografií Nokia Ovi Suite.

  • Kopírovat fotografie a videoklipy mezi přístrojem a knihovnou fotografií.

  • Přidat fotografie a videoklipy do knihovny fotografií ze složky počítače.

  • Organizovat fotografie a videoklipy do vytvořených alb.

 

S Fotografiemi můžete udržovat knihovnu fotografií v počítači a prohlížet fotografie a videoklipy v přístrojích Nokia. V oblasti přístroje jsou zobrazeny aktuálně připojené přístroje, který z nich je zobrazen pro prohlížení a stav probíhajících aktivit.

Nokia Ovi Suite podporuje obrázkové soubory ve formátech .jpg a .jpeg a video soubory ve formátech .mp4, .3gp, .3gpp, .avi, .wmv a .mpe. Upozorňujeme, že některé tyto přípony video souborů mohou obsahovat formáty videa, které nejsou podporovány aplikací Nokia Ovi Suite.

Ovi Nokia Help info Přehled Fotografií Poznámka:

Některé modely přístrojů nepodporují všechny funkce Nokia Ovi Suite. To znamená, že některé funkce popsané v této nápovědě nemusí být k dispozici pro vámi používaný model přístroje.

 

Viz také:

Otevírání Fotografií

Režimy zobrazení

Upravování možností fotografií a videoklipů

Přehled Fotografií