Otevírání Fotografií

Chcete-li otevřít Fotografie, klepněte v horním navigačním panelu na ikonu Fotografie. Po otevření zobrazení Fotografie můžete v oblasti obsahu vidět všechny fotografie a videoklipy z knihovny fotografií.

Pro zobrazení fotografií a videoklipů uložených v přístroji zvolte v oblasti přístroje v levém dolním rohu zobrazení Fotografie skupinu Všechny.

Další informace, viz Zobrazení a složky v knihovně fotografií, Zobrazení fotografií a videoklipů a Procházení fotografiemi a videoklipy v přístroji.

Funkci sledovaných složek Nokia Ovi Suite použijte pro automatické přidávání fotografií nebo videoklipů do knihovny fotografií a nechte Nokia Ovi Suite sledovat změny v těchto složkách. Další informace, viz Přidání fotografií a videoklipů do knihovny fotografií.

Otevírání Fotografií