Synchronizace obsahu

Obsah svého mobilního přístroje můžete udržovat synchronizovaný s Nokia Ovi Suite. To znamená, že máte přístup ke stejnému obsahu v mobilním přístroji a v počítači. Dokonce i když přístroj ztratíte, veškerý obsah bude bezpečně v Nokia Ovi Suite.

Začínáme se synchronizací

Po prvním připojení vašeho přístroje k počítači není v Nokia Ovi Suite zobrazen žádný obsah přístroje. Začněte definováním možností synchronizace a synchronizováním obsahu přístroje. Možné typy obsahu k synchronizaci jsou: kontakty, fotografie a videa, zprávy, kalendář a úkoly, poznámky, záložky a webové zdroje.

Ovi Nokia Help info Synchronizace obsahu Poznámka:

Některé výše uvedené typy obsahu nemusí být dostupné. To závisí na používaném modelu přístroje a aplikacích instalovaných v počítači.

Postup nastavení synchronizace:

  1. V Nokia Ovi Suite otevřete Domovské zobrazení a vyberte Nastavení synchronizace.

  2. Vyberte typy obsahu, které chcete synchronizovat mezi vaším přístrojem a Nokia Ovi Suite.

  3. Vyberte, zda chcete nebo nechcete automaticky synchronizovat typy obsahu. K automatické synchronizaci dojde vždy, když připojíte svůj přístroj k Nokia Ovi Suite nebo když v oblasti volby přístroje zvolíte jiný přístroj než ten, který jste používali.

 

Ovi Nokia Help info Synchronizace obsahu Poznámka:

V průběhu synchronizování obsahu neodpojujte přístroj od počítače.

Pokud není možné obsah mezi přístrojem a počítačem zcela synchronizovat, otevře se dialog zobrazující podrobné informace o možných problémech (například že došlo ke ztrátě připojení k přístroji).

 

Viz také:

Upravení možností synchronizace přístroje

Synchronizace obsahu