Kontakty v Domovském zobrazení

V oblasti Kontakty v Domovském zobrazení jsou zobrazeny kontakty uložené ve vašem počítači. Chcete-li zobrazit všechny kontakty z počítače a mobilního přístroje, klepněte na oblast Kontakty. Tím se otevře zobrazení Kontakty Nokia Ovi Suite, kde můžete upravit a synchronizovat kontakty v počítači a přístroji. Dokonce i když přístroj ztratíte, veškeré kontaktní informace budou bezpečně v Nokia Ovi Suite. Více informací, viz Přehled Kontaktů.

Chcete-li aktualizovat kontakty z přístroje do počítače, klepněte v oblasti Kontakty Domovského zobrazení na Synchronizovat. Další informace, viz Synchronizace obsahu a O synchronizování kontaktů.

Kontakty v Domovském zobrazení