Řešení potíží s aktualizováním a instalováním softwaru

Pokud selže aktualizování nebo instalování softwaru, proveďte jednu z následujících operací:

 • Není-li aktivní připojení k internetu, zkontrolujte stav připojení a zkuste opakovat připojení. Pokud problémy přetrvávají, obraťte se na poskytovatele služeb.

 • Chybí-li v přístroji SIM karta, vložte kartu, abyste umožnili aktualizaci nebo přeinstalování softwaru.

 • Je-li v baterii přístroje málo energie, připojte přístroj k nabíječce.

 • Došlo-li k chybám v průběhu zálohování nebo obnovování pomocí průvodce aktualizací softwaru, podívejte se na Řešení problémů se zálohováním a obnovováním.

 • Selže-li kontrola aktualizací softwaru přístroje, ověřte, že v aplikaci Internet Explorer jsou následující položky v pořádku:

  • Ověřte, že není zvolen režim Práce offline.

  • Otevřete Nástroje > Možnosti internetu a vyberte kartu Upřesnit. Přejděte dolů k možnosti Zabezpečení a ověřte, že není zvolena položka Kontrolovat odvolání certifikátů serveru.

  • Používáte-li pro připojení k internetu proxy server, ověřte, že jsou nastavení proxy správná.

 • Není-li v počítači dostatek místa pro zahájení instalace, odstraňte z počítače některé soubory nebo přesuňte soubory na jinou paměťovou jednotku či externí pevný disk.

 • Pokud se před nebo v průběhu instalace aktualizace softwaru zobrazí obecná chybová zpráva, zkuste odpojit a znovu připojit USB kabel. Pokud to nepomůže, zkuste restartovat Nokia Ovi Suite a poté, podle potřeby, restartujte počítač. Pokud jste o tom informováni, můžete i nadále instalovat již stažené aktualizace. Pokud problém přetrvá, zkuste přeinstalovat Nokia Ovi Suite.

 • Pokud je váš přístroj připojen k počítači v průběhu instalace aktualizace Nokia Ovi Suite, odpojte přístroj.

 • Pokud instalace aktualizace softwaru přístroje nebo přeinstalování selže, odpojte USB kabel a z přístroje na pět sekund vyjměte baterii. Znovu vložte baterii a na jednu sekundu podržte stisknutý vypínač přístroje. Připojte USB kabel a počkejte 10 sekund. Upozorňujeme, že USB kabel musí být připojen přímo do počítače a ne přes USB rozbočovač, USB klávesnici nebo dokovací stanici laptopu. Znovu zkuste aktualizovat software přístroje.

NEBO

Má-li váš přístroj klávesu Domů a pevnou baterii, kterou nelze vyjmout, stiskněte po dobu 10 sekund současně vypínač přístroje s klávesu Domů. Nemá-li přístroj klávesu Domů, stiskněte pouze vypínač na dobu 10 sekund. Poté počkejte na pokračování instalace.

  • Pokud přístroj neodpovídá, zavřete Nokia Ovi Suite, stáhněte Nokia Software Updater z http://www.nokia.com a poté zkuste aktualizovat software přístroje.

  •  

  • Pokud přístroj i po použití programu Nokia Software Updater nadále neodpovídá, zkuste jej formátovat. Upozorňujeme, že postup formátování se může u jednotlivých přístrojů lišit, například u Nokia N900. Pokud váš přístroj nelze formátovat podle pokynů níže, vyhledejte informace o formátování v jeho uživatelské příručce.

  •  

   Ovi Nokia Help warning Řešení potíží s aktualizováním a instalováním softwaru Upozornění:

   Formátováním se vymaže veškerý obsah přístroje.

   1. Podržte stisknutá následující tlačítka přístroje: 3, Ovi Nokia icon green phone 18 Řešení potíží s aktualizováním a instalováním softwaru a *.

   2. Na jednu sekundu podržte stisknutý vypínač přístroje.

   3. Držte stisknutá tlačítka 3, Ovi Nokia icon green phone 18 Řešení potíží s aktualizováním a instalováním softwaru a *, dokud neuslyšíte spouštěcí tón přístroje.

 1.  

  • Pokud ani formátování nepomůže, odneste přístroj do nejbližšího střediska Nokia Care. Pokud je přístroj v záruční době, Nokia opraví přístroj v rámci záručních podmínek.

 2. Ovi Nokia Help info Řešení potíží s aktualizováním a instalováním softwaru Poznámka:

  Není-li přístroj Nokia v záruční době, Nokia není odpovědná za jakoukoli ztrátu podle definice uvedené ve Smlouvě koncového uživatele softwaru. Další informace naleznete na adrese http://www.nokia.com/repair.

  • Pokud byla nainstalována aktualizace softwaru přístroje, ale obsah přístroje nebyl obnoven kvůli časové prodlevě připojení mezi přístrojem a počítačem, můžete obsah přístroje obnovit manuálně z menu Nástroje > Obnovit. Jestliže přístroj neodpovídá, postupujte podle výše uvedených pokynů v obnovování přístroje.

  • Nelze-li obnovit některý obsah přístroje, můžete se pokusit přeinstalovat podpůrný software přes Nástroje > Možnosti > Moje přístroje, a poté znovu zkusit provést obnovení.

  • Pokud po aktualizování nebo opakovaném instalování softwaru přístroje zjistíte, že nebyly obnoveny všechny aplikace přístroje, zkuste přístroj restartovat.

  • Došlo-li v průběhu aktualizace softwaru Mapy k chybě při odstraňování starých souborů map a hlasových pokynů, měli byste je všechny odstranit manuálně z paměťové karty přístroje a odstranit i složku Cities a soubor s názvem qf. Poté v přístroji restartujte aplikaci Mapy. Odstranění je nutné, abyste mohli používat aktualizovaný software Mapy. Po odstranění starých souborů map a hlasových pokynů můžete manuálně stáhnout nové z aplikace Mapy v Nokia Ovi Suite.

  • Pokud v průběhu aktualizace softwaru Mapy došlo k chybě při instalaci nových souborů map nebo hlasových pokynů, doporučujeme znovu manuálně stáhnout soubory map a hlasových pokynů z aplikace Mapy v Nokia Ovi Suite. To je z toho důvodu, že aktualizovaná mapa mohla být poškozená a soubor hlasových pokynů může chybět. Abyste toto mohli vyřešit, přejděte v Nokia Ovi Suite na Mapy a manuálně aktualizujte poškozený soubor mapy a hlasových pokynů, spolu s ostatními soubory map a hlasových pokynů.

  • Pokud po aktualizování apl
   ikace Mapy v přístroji při otevírání Map v Nokia Ovi Suite obdržíte zprávu o interní chybě, odpojte svůj přístroj od Nokia Ovi Suite a poté znovu připojte. Pokud toto nepomůže, proveďte následující:

   1. Zavřete Nokia Ovi Suite a znovu připojte přístroj v USB režimu velkokapacitní paměti. Podrobnější informace o volbě nebo změně režimu USB najdete v uživatelské příručce k přístroji.

   2. Poté na paměťové kartě a velkokapacitní paměti přístroje vyhledejte složku Cities a soubor qf a odstraňte je z obou úložišť.

   3. Odpojte přístroj a otevřete v něm aplikaci Mapy. Tím se přegenerují odstraněné položky.

   4. Zavřete aplikaci Mapy v přístroji a připojte přístroj k Nokia Ovi Suite v USB režimu Nokia Ovi Suite (nebo PC Suite).

   5. V aplikaci Nokia Ovi Suite otevřete Mapy a znovu stáhněte soubory map a hlasových pokynů.

 3.  

  Viz také:

  Zotavení hudebních licencí po aktualizování softwaru přístroje

   

  Řešení potíží s aktualizováním a instalováním softwaru