Přehled aktualizací softwaru

Průvodcem aktualizací softwaru můžete snadno aktualizovat software přístroje nebo Nokia Ovi Suite. Máte-li v přístroji již nainstalován nejnovější software, ale z nějakého důvodu nepracuje správně, můžete jej rovněž přeinstalovat ve stejném průvodci. Můžete rovněž instalovat a aktualizovat některé aplikace přístroje.

Ovi Nokia Help warning Přehled aktualizací softwaru Upozornění:

Nepoužívejte samostatný program Nokia Software Updater, když používáte průvodce aktualizacemi softwaru Nokia Ovi Suite, abyste předešli přerušení funkce přístroje!

 

 

O kontrole aktualizací

Nokia Ovi Suite v pravidelných intervalech kontrolujte, zda nejsou k dispozici aktualizace softwaru (buď pro přístroj nebo pro samotnou aplikaci Nokia Ovi Suite). Pokud jsou nějaká upozornění k dispozici, zobrazí se automaticky v Domovském zobrazení Nokia Ovi Suite a v oznamovací oblasti Windows (zcela vpravo v panelu úloh). Nad ikonou aktualizací softwaru v horním navigačním panelu můžete vidět rovněž počet dostupných aktualizací. Klepnutí na některé ze zobrazených upozornění nebo na ikonu v horním navigačním panelu otevře průvodce aktualizací softwaru, ze kterého můžete zahájit aktualizaci.

Ovi Nokia Help info Přehled aktualizací softwaru Poznámka:

Pokud jste před používáním průvodce aktualizací softwaru přenášeli hudební skladby chráněné proti kopírování, přepněte režim USB přístroje zpět na režim Nokia Ovi Suite (nebo PC Suite). Podrobnější informace o volbě režimu USB najdete v uživatelské příručce k přístroji.

Viz také:

Aktualizace softwaru přístroje

Opakovaná instalace softwaru přístroje

Instalace aplikací přístroje

Aktualizace aplikací přístroje

Aktualizace Nokia Ovi Suite

Řešení potíží s aktualizováním a instalováním softwaru

Přehled aktualizací softwaru