Instalace aplikací přístroje

Můžete instalovat aplikace přístroje poskytnuté firmou Nokia i aplikace poskytnuté třetími stranami.

Ovi Nokia Help info Instalace aplikací přístroje Poznámka:

Některé modely přístrojů nepodporují všechny funkce Nokia Ovi Suite. To znamená, že některé funkce popsané v této nápovědě nemusí být k dispozici pro vámi používaný model přístroje.

Instalování aplikací Nokia

Pomocí průvodce aktualizací softwaru můžete instalovat mnoho aplikací Nokia do přístroje. Jsou-li aplikace přístroje k dispozici, jste o tom informováni.

Ovi Nokia Help info Instalace aplikací přístroje Poznámka:

Abyste mohli instalovat aplikace přístroje, musíte být přihlášeni k vašemu účtu Nokia. Pro přihlášení, nebo pokud dosud nemáte svůj účet Nokia, klepněte v horním navigačním panelu Nokia Ovi Suite na Přihlásit.

Informace o aplikacích

Po otevření okna Začínáme v průvodci aktualizacemi softwaru jsou v něm zobrazeny dostupné aplikace v následujícím pořadí:

  • požadované

  • důležité

  • doporučené

  • volitelné.

 

Ovi Nokia Help info Instalace aplikací přístroje Poznámka:

Některé uvedené aplikace jsou aktualizacemi k těm, které již máte nainstalovány v přístroji. V takovém případě se za názvem aplikace zobrazí text “aktualizace”.

 

Někdy bude nutné instalovat nové požadované aplikace do přístroje. Požadované aplikace jsou na začátku seznamu. Vzhledem k důležitosti požadovaných aplikací jsou tyto standardně označeny a nelze jejich označení zrušit. Požadované aplikace jsou potřebné pro správnou funkci vašeho přístroje a umožňují získat z vašeho přístroje maximum.

Označením aplikace a přečtením stavu a dalších informací v oblasti informací můžete zjistit stav priority aplikace a získat o ní další informace.

Po klepnutí na Instalovat budou požadované aplikace a případné vámi zvolené další aplikace nainstalovány do přístroje.

Instalování jiných aplikací

Pokud procházíte aplikací, kterou chcete instalovat do přístroje, poklepejte na instalační soubor nebo přetáhněte soubor na obrázek přístroje v oblasti přístroje. V následně otevřeném dialogu klepněte na OK. Tím se zahájí instalování aplikace.

Pokud spouštíte instalaci aplikace z internetu, poklepejte na odkaz stažení aplikace a v následně otevřeném dialogu vyberte otevření souboru v Nokia Ovi Suite.

Toto jsou podporované typy instalačních souborů pro aplikace přístroje:

  • .sis

  • .sisx

  • .jar

  • .n-gage

  • .wgz

  •  .nth (pouze přístroje se Series 40). Pokud nevíte, zda váš přístroj používá rozhraní Series 40, prohlédněte si dostupné technické informace k přístroji na stránce http://www.nokia.com.

Ovi Nokia Help info Instalace aplikací přístroje Poznámka:

Pokud máte k Nokia Ovi Suite připojeno více přístrojů, aplikace bude nainstalována do aktuálně aktivního přístroje (to je ten, který je aktuálně zvolen v oblasti přístroje).

Instalace aplikací přístroje