Aktualizace softwaru přístroje

Je-li k dispozici nový software přístroje, aktualizace softwaru se automaticky stáhne do počítače. V průběhu stahování můžete Nokia Ovi Suite normálně používat. V menu Nástroje > Možnosti > Obecné můžete definovat, zda chcete povolit automatické stahování.

Ovi Nokia Help tip Aktualizace softwaru přístroje Tip:

Snadno zkontrolujete, zda je software vašeho přístroje aktuální. Klepněte pravým tlačítkem myši na obrázek přístroje v oblasti přístroje v levém dolním rohu Nokia Ovi Suite a zvolte Zobrazit informace o přístroji.

 

Ovi Nokia Help info Aktualizace softwaru přístroje Poznámka:

Aby Nokia Ovi Suite mohla stahovat aktualizace softwaru do počítače a instalovat aktualizace do přístroje, musíte mít aktivní připojení k internetu.

Pokud jste připojeni přes modem, není automatické stahování standardně aktivní. Přesto můžete aktualizace softwaru stáhnout manuálně. Uvědomte si, že to může zvýšit vaše poplatky za datová připojení.

 

Co byste měli vědět o instalování aktualizací softwaru přístroje:

  • Abyste mohli instalovat aktualizace softwaru přístroje, musíte být přihlášeni k vašemu účtu Nokia. Pro přihlášení, nebo pokud dosud nemáte svůj účet Nokia, klepněte v horním navigačním panelu Nokia Ovi Suite na Přihlásit.

  • Je-li váš přístroj připojen přes Bluetooth, přejděte na připojení USB kabelem.

  • Pokud jste zašifrovali svou paměťovou kartu, musíte ji před aktualizováním softwaru přístroje dešifrovat. Pokud paměťovou kartu nedešifrujete, karta již nebude po nainstalování aktualizace přístupná. Po dešifrování paměťové karty můžete aktualizovat software přístroje jako obyčejně.

  • I když váš přístroj dokáže uchránit svůj obsah, provede se automatické zálohování, z důvodu zabezpečení určitého obsahu přístroje. Obsah zahrnutý do automatické zálohy tvoří vaše kontakty, zprávy, kalendář a poznámky, záložky a webové zdroje.

 

Aktualizace softwaru přístroje