Aktualizace Nokia Ovi Suite

Je-li k dispozici nová aktualizace Nokia Ovi Suite, aktualizace softwaru se automaticky stáhne do počítače. V menu Nástroje> Možnosti můžete definovat, zda chcete povolit automatické stahování.

Ovi Nokia Help info Aktualizace Nokia Ovi Suite Poznámka:

Aby Nokia Ovi Suite mohla stahovat aktualizace softwaru do počítače, musíte mít aktivní připojení k internetu.

Abyste mohli nainstalovat aktualizace Nokia Ovi Suite, musíte mít administrátorská práva.

 

Existují dva různé typy aktualizací Nokia Ovi Suite: aktualizace, které převádějí Nokia Ovi Suite na novější verzi, nebo částečné aktualizace Nokia Ovi Suite. Tyto částečné aktualizace se týkají základních funkcí Nokia Ovi Suite a v jejich průběhu nemůžete aktualizovat software přístroje.

Ovi Nokia Help info Aktualizace Nokia Ovi Suite Poznámka:

Občas Nokia Ovi Suite vyžaduje některé povinné aktualizace. Když k tomu dojde, otevře se samostatné okno s dotazem, zda chcete instalovat důležitou aktualizaci Nokia Ovi Suite. Abyste mohli Nokia Ovi Suite používat, měli byste tyto aktualizace nainstalovat.

 

Jedná-li se v tomto případě o aktualizaci na novou verzi Nokia Ovi Suite, začněte v okně Začínáme klepnutím na Instalovat. Instalace aktualizace Nokia Ovi Suite se zahájí po potvrzení licenčního ujednání. Po dokončení instalace se Nokia Ovi Suite znovu otevře.

 

Aktualizace Nokia Ovi Suite