Aktualizace aplikací přístroje

Aplikace přístroje, které byly poskytnuty firmou Nokia, můžete aktualizovat průvodcem aktualizací softwaru. Můžete rovněž aktualizovat aplikaci Mapy v přístroje a všechny stažené soubory map a hlasových pokynů. Je-li aktualizace aplikace přístroje k dispozici, jste o tom informováni.

Ovi Nokia Help info Aktualizace aplikací přístroje Poznámka:

Ověřte, že Nokia Ovi Suite používá stejnou paměť přístroje pro ukládání obsahu Map, jako je paměť definovaná v nastavení aplikace Mapy v přístroji. Další informace, viz Upravení možností Map.

Některé modely přístrojů nepodporují všechny funkce Nokia Ovi Suite. To znamená, že některé funkce popsané v této nápovědě nemusí být k dispozici pro vámi používaný model přístroje.

O připojení přístroje při aktualizování aplikací přístroje

Je-li váš přístroj připojen přes Bluetooth, přejděte na připojení USB kabelem. Například stažení a instalování aktualizace aplikace Mapy v přístroji, společně se soubory map a hlasových pokynů, bude při připojení Bluetooth trvat znatelně déle.

O účtu Nokia při aktualizování aplikací přístroje

Abyste mohli instalovat aktualizace aplikací přístroje, musíte být přihlášeni k vašemu účtu Nokia. Pro přihlášení, nebo pokud dosud nemáte svůj účet Nokia, klepněte v horním navigačním panelu Nokia Ovi Suite na Přihlásit.

Případně se můžete přihlásit ke svému účtu Nokia nebo vytvořit nový prostřednictvím průvodce aktualizacemi softwaru. Pokud nejste přihlášeni k účtu Nokia nebo jej ještě nevytvořili, průvodce účtem Nokia je obsažen v průvodci aktualizacemi softwaru.

O aplikacích

Informace o aplikacích a aktualizacích

Po otevření okna Začínáme v průvodci aktualizacemi softwaru jsou v něm zobrazeny všechny dostupné aplikace přístroje v následujícím pořadí:

  • požadované

  • důležité

  • doporučené

  • volitelné.

 

Za názvem aplikací, které jsou aktualizacemi aplikací již nainstalovaných v přístroji, je zobrazen text “aktualizace”.

Ovi Nokia Help info Aktualizace aplikací přístroje Poznámka:

Někdy bude nutné instalovat některé nové požadované aplikace do přístroje. Požadované aplikace jsou na začátku seznamu. Vzhledem k důležitosti požadovaných aplikací jsou tyto standardně označeny a nelze jejich označení zrušit. Požadované aplikace jsou potřebné pro správnou funkci vašeho přístroje a umožňují získat z vašeho přístroje maximum.

 

Označením aplikace a přečtením stavu a dalších informací v oblasti informací, které je na pravé straně okna Začínáme, můžete zjistit stav priority aplikace a získat o ní další informace.

Po klepnutí na Instalovat budou vámi vybrané aktualizace aplikace a možné požadované aplikace nainstalovány do přístroje.

 

O aktualizování aplikace Mapy v přístroji

Po klepnutí na Instalovat se nejdříve stáhne a poté nainstaluje software Mapy přístroje. Po nainstalování softwaru Mapy průvodce zkontroluje stav starých verzí map, hlasových pokynů a licencí v přístroji. Pokud nejsou kompatibilní s novou verzí softwaru Mapy, průvodce odstraní staré verze z přístroje a poté stáhne a do přístroje přenese nové verze.

Pokud jste stáhli mapu země poprvé, stáhnou se a do přístroje přenesou rovněž informace o městech, které leží na stejném kontinentu. Tato informace je aktualizována společně s mapami, soubory hlasových pokynů a licencemi.

Pro dokončení instalace aktualizace otevřete aplikaci Mapy v přístroji. Otevřením aplikace se vytvoří potřebné složky v přístroji a umožní se aplikaci Mapy v Nokia Ovi Suite připojení k přístroji. Je-li v tomto okamžiku stále otevřena aplikace Nokia Ovi Suite, doporučujeme po úplném otevření zavřít aplikaci Mapy v přístroji, aby se předešlo nesprávné funkci aplikace.

Ovi Nokia Help info Aktualizace aplikací přístroje Poznámka:

Některé modely přístrojů vyžadují, abyste dokončili aktualizaci licencí map v aplikaci Mapy v přístroji. To v přístroji provedete otevřením menu Mapy > Možnosti > Extra > Mé licence a zvolením Aktualizovat.

Aktualizace aplikací přístroje